• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Beveiligingscamera

Security Hosts

Naast beveiligers en receptionisten stelt Prodigy Security ook zogeheten Security Hosts ter beschikking. Security Hosts zijn representatieve beveiligers die receptiediensten uitvoeren bij de opdrachtgever. In geval van calamiteiten en daartoe dwingende omstandigheden treden ze adequaat op als beveiliger. Het inzetten van Security Hosts is vaak een zinvolle en kostenefficiënte oplossing voor het invullen van de beveiligingsbehoefte. Prodigy Security treedt daarover graag in overleg.

Profielschets

De profielschets van de Security Hosts bestaat uit een combinatie van profielelementen van zowel een beveiliger als van een receptionist. Een concrete profielschets wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld.

Elementen uit een profielschets kunnen zijn:

 • MBO-plus denk- en werkniveau;
 • In het bezit van het diploma Beveiliger niveau 2 of het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM) en in het bezit van het bijbehorende legitimatiebewijs Particuliere Beveiligingsorganisatie;
 • In het bezit van het BHV-diploma en het BHV-certificaat voor levensreddende handelingen;
 • In het bezit van het certificaat ‘Omgaan met agressie’;
 • Minstens een jaar werkervaring op een – bij voorkeur – gelijkwaardig object;
 • Goed kunnen omgaan met conflictsituaties en agressie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Goede communicatieve vaardigheden (om kunnen gaan met mensen op verschillende niveaus, van schoonmaakpersoneel tot leden van de Raad van Bestuur), klantvriendelijk en representatief voorkomen in de breedste zin van het woord;
 • Een goed evenwicht kunnen bewaken tussen de functies van gastheer/-vrouw en het verrichten van beveiligingstaken;
 • Affiniteit met het werken met computers;
 • Administratief inzicht;
 • Stressbestendig en flexibel;
 • Proactief.

De functie van Security Host laat zich omschrijven in een aantal concrete werkzaamheden. Hieronder een specificatie.

Functie-inhoud:

 • Ontvangen (in de receptieruimte) van bezoekers op een relatievriendelijke en representatieve wijze;
 • Zorgdragen voor een adequate doorverwijzing (ter voorkoming of beperking van onregelmatigheden);
 • Uitvoeren, volgens de voorschriften, van reguliere beveiligingstaken op complexe objecten, zoals het te woord staan en verwijzen van bezoekers, lopen van controleronden, surveilleren,
 • verlenen van EHBO/reanimatie en het verlenen van additionele diensten;
 • Voorstellen doen ter verbetering van kritieke en/of risicovolle situaties ten aanzien van de beveiliging en receptiefunctie;
 • Kennis nemen van informatie, registreren van deze informatie en zelfstandig bepalen welke actie gewenst is (binnen de gestelde instructies);
 • Registreren en rapporteren van gegevens en afwijkende voorvallen door middel van de daarvoor bestemde rapportages;
 • Beoordelen van alarmmeldingen en incidenten op aard en urgentie, zoveel mogelijk conform instructies;
 • Assisteren bij incidenten, zodanig dat de hulpverlenende instanties optimaal kunnen functioneren.

De functie van Security Hosts kent daarnaast specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hieronder een specificatie.

Verantwoordelijk voor:

 • Een relatievriendelijke uitstraling van het bedrijf of instelling aan de entreebalie;
 • Het eerste contact met nagenoeg alle relaties, een correcte ontvangst van bezoekers en een juiste doorverwijzing of opvang;
 • Het toezicht op naleving van bedrijfsregels en voorschriften betreffende toegang, orde en netheid op de toegewezen plaatsen binnen het te beveiligen object met als doel onregelmatigheden te voorkomen of te beperken;
 • Het verhogen van het niveau van dienstverlening door adviezen uit te brengen naar aanleiding van gesignaleerde verbetermogelijkheden in de dienstverlening van Prodigy Security;
 • Een adequate registratie en rapportage van gegevens, waarnemingen en afwijkende gebeurtenissen;
 • Het verlenen van assistentie bij incidenten en onregelmatigheden;
 • Een optimale uitvoering van de dienst en overige werkzaamheden binnen de betreffende objecten.

Bevoegd tot:

 • Het inroepen van derden bij onregelmatigheden conform de geldende instructies;
 • Het corrigerend optreden naar bezoekers en personeel;
 • Het verwerken van rapportages en registraties volgens voorschrift;
 • Het nemen van beslissingen aangaande de eigen dienstuitvoering, zoveel mogelijk binnen de geldende voorschriften en objectinstructies;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de locatiecoördinator ten aanzien van de dienstverlening van Prodigy Security.

Het is belangrijk dat de Security Hosts zich kunnen én willen identificeren met de activiteiten van de opdrachtgever. Prodigy Security stelt dan ook alles in het werk om hiervoor de juiste condities te creëren. Al in het selectieproces wordt rekening gehouden met het matchen van personen en hun toekomstige werkplek (‘de juiste man/vrouw op de juiste plek’). Waar nodig wordt met aanvullende opleidingen en informatiestromen het evenwicht gevonden.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

error: Content is protected !!