• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Inbreker

Collectieve surveillance

Steeds vaker kiezen ondernemers, overheden en politiediensten voor de samenwerking met een particulier beveiligingsbedrijf om risicogevoelige objecten en terreinen te beveiligen. Er komt dan een vorm van collectieve beveiliging tot stand. Collectieve beveiliging bestaat uit het permanent toezicht houden op een bedrijventerrein. Door Prodigy Security in te schakelen, bereikt de opdrachtgever het gewenste beveiligingsniveau.

Prodigy Security beschikt over de personele en materiële capaciteit om mogelijke hiaten in de reguliere politiebeveiliging op te vullen. Door permanente aanwezigheid in de avonden, nachten en weekenden voorkomt Prodigy Security criminaliteit of worden de effecten van criminaliteit beheersbaar gehouden.

Surveillancewerkzaamheden

Prodigy Security heeft een afdeling mobiele surveillance die alle surveillancediensten op professionele wijze uitvoert. De vaste surveillance-eenheden van Prodigy Security bestaan uit goed getraind personeel. De beveiligers voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden en competentie-eisen. Omdat elk bedrijf een eigen risicoprofiel heeft, vereist elke surveillanceronde maatwerk. Daarom wordt in overleg met de opdrachtgever een ronde uitgezet. De mobiele surveillanten krijgen heldere instructies, waarin de inhoudelijke aspecten van de ronde zijn opgenomen, plus de protocollen voor te treffen maatregelen bij calamiteiten en te waarschuwen personen.

Tot de taken van de surveillance-eenheid behoren:

 • Surveilleren over en toezicht houden op de openbare weg;
 • Preventief aanwezig zijn;
 • Signaleren van onregelmatigheden en ondernemen van adequate acties (conform instructies);
 • Middels rapportage adviseren teneinde de criminaliteit terug te dringen;
 • Rapporteren van bijzondere gebeurtenissen;
 • Rapportage van ingrijpende en/of bijzondere gebeurtenissen.

De geconstateerde onregelmatigheden worden direct genoteerd in een surveillancerapport. De surveillancedienst laat dit bij de opdrachtgever achter. In urgente gevallen treedt onmiddellijk het alarmeringsprotocol in werking. De contacten verlopen dan via de Particuliere Alarmcentrale. De alarmcentrale opent de communicatielijnen naar de opdrachtgever en coördineert ook de inzet van de interne ‘hulptroepen’. Als de situatie het vereist, stelt de centralist ook externe instanties op de hoogste.

De surveillanten van Prodigy Security begeven zich niet uitsluitend in hun surveillanceauto’s over het terrein. Het geluid van een surveillanceauto draagt immers ver, zeker in de nachtelijke uren, en geeft onverlaten de kans zich te verschuilen, waarna ze alsnog hun voornemen ten uitvoer kunnen brengen. Door de surveillanceronde deels lopend te doen en deels per auto vergroot de surveillant de kans onraad te ontdekken en schade te voorkomen.

Een adequate reactie in gevoelige situaties is altijd een vereiste. De beveiligers van Prodigy Security zijn getraind om met de beschikbare hulpmiddelen een professionele manier op onverwachte situaties in te spelen. Communicatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Ook buiten de surveillanceauto en in gebouwen kan de surveillant altijd een verbinding maken met de alarmcentrale.

Een surveillance-eenheid van Prodigy Security bestaat uit:

 • Geüniformeerde beveiliger;
 • Surveillanceauto;
 • Communicatiemiddelen;
 • Navigatiesysteem;
 • Track & Trace systeem;
 • Solide sleutelkluis;
 • Adequate verlichting;
 • EHBO-koffer.

Particuliere alarmcentrale (PAC)

De surveillanten van Prodigy Security staan in direct contact met de altijd bemande PAC Deze erkende PAC (BORG gecertificeerd) is ingericht met geavanceerde technische middelen en software. Dit zorgt voor een snelle en accurate afhandeling van alarmmeldingen en een gedegen rapportage. De systemen genereren onmisbare managementinformatie en bevorderen daarmee de optimalisatie van het beveiligingsconcept. De beveiligers ter plekke en de PAC-bemanning krijgen een duidelijke instructie, onder andere voor de te nemen maatregelen en de te waarschuwen personen en instanties in geval van een calamiteit. Dankzij korte communicatielijnen met de politie is deze snel ter plaatste.

Uitleesbare sensoren

Het surveillancecontrolesysteem van Prodigy Security verhoogt de effectiviteit van de beveiligers. In overleg met de opdrachtgever worden op één of meer locaties op het te beveiligen terrein uitleesbare sensoren geplaatst. Tijdens iedere ronde leest de surveillant deze sensoren uit met behulp van een elektronische handscanner. Het uitlezen voorkomt dat er onverhoopt controlepunten worden gemist: een extra borging voor een sluitend systeem. Alle bevindingen worden op verzoek op schrift gesteld, zodat de opdrachtgever een altijd helder inzicht heeft.

Video Guarding Solutions

Video Guarding Solutions is een hoogwaardige en kostenbesparende oplossing voor ‘bewaking op afstand’. Via camera’s op locatie komen actuele beelden bij de PAC of Regionale Toezicht Centrale  (RTC) binnen, waarna direct een passende actie volgt. Met behulp van de (bestuurbare) camera’s voert de dienstdoende centralist desgewenst surveillancerondes uit, oefent toegangscontrole uit en beoordeelt binnengekomen meldingen op urgentie en ernst. Video Guarding Solutions vormen een aanvulling op de fysieke surveillance.

Effectief en kostenbesparend

Prodigy Security vindt het belangrijk om in samenspraak met de opdrachtgever een balans te vinden tussen de beveiligingsinspanning en de te verwachten schade als gevolg van criminaliteit. Het advies dat uit het overleg voortvloeit, garandeert de opdrachtgever een prijsgunstige oplossing voor collectieve beveiliging, waarbij geen concessies worden gedaan op de kwaliteitsaspecten. Een Service Level Agreement borgt daarbij de gemaakte afspraken.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.