• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Gebroken-glas

Receptiediensten

Prodigy Security receptiediensten levert diensten die aan beveiliging zijn gerelateerd, maar waarvoor geen beveiligingsdiploma is vereist. Tot het dienstbetoon behoren receptie- en telefoniediensten, naast het leveren van medewerkers die een rol als gastvrouw of gastheer vervullen.

Inzet 

Ook stelt Prodigy Security receptiediensten ook zogeheten Security Hosts ter beschikking. Security Hosts zijn representatieve beveiligers die receptiediensten uitvoeren bij de opdrachtgever. In geval van calamiteiten en daartoe dwingende omstandigheden treden ze adequaat op als beveiliger. Voor meer informatie zie verder onder rubriek diensten, Security Host.

In de markt onderscheidt Prodigy Security receptiediensten zich van andere marktpartijen door het aangaan van strikte leveringsgaranties. Bovendien onderscheidt Prodigy Security receptiediensten zich van uitzendorganisaties door het beschikbaar stellen van vaste teams van representatieve medewerkers die bovendien bestaan uit kwalitatief hoogwaardige medewerkers.

De medewerkers beschikken over de juiste vakkennis, uitstekende omgangsvormen, sociale vaardigheden en over een prettige telefoonstem. Met een MBO-diploma en de basiscursus receptioniste/telefoniste op zak, zorgen zij bovendien voor synergie tussen de reguliere beveiligingsdiensten en de meer representatieve functies.

Uiteraard staan de medewerkers van Prodigy Security receptiediensten iedereen altijd vriendelijk te woord. Zowel aan de balie, in de ontvangruimte of aan de telefoon. Dat doen ze vanuit een servicegerichte instelling en als een waardige representant van de opdrachtgever. In dat opzicht zijn ze zowel het visitekaartje van Prodigy Security receptiediensten als van de opdrachtgever.

Organisatiestructuur

Iedere Locatie wordt aangestuurd door een locatiecoördinator (LC), die rapporteert aan de operationele manager. De LC fungeert als meewerkend toezichthouder, neemt het dagelijkse dienstuitvoering op zich en is het directe aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Om inzicht te geven in hun verantwoordelijkheden is hieronder een korte taakomschrijving per functie opgenomen.

De operationele manager is verantwoordelijk voor:

 • Mede formuleren van operationeel beleid;
 • Alle personele, operationele en financiële aangelegenheden;
 • Uitvoering personeelsbeleid en de opleidingsjaarplanning;
 • Realisatie van doelstellingen (omzet, kwaliteit, brutomarge, budget, klanten- en personeelstevredenheid);
 • Relatiebeheer met nieuwe en bestaande klanten;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers, materialen en middelen;
 • Administratieve processen (planning, procedures, financiële aansturing);
 • Coachen en aansturen van medewerkers;
 • Representativiteit en motivatie van medewerkers;
 • Uitvoering van de werkzaamheden;
 • Werkinstructies;
 • Communicatie tussen de klantorganisatie, Prodigy Security en de medewerkers.

De locatiecoördinator is verantwoordelijk voor:

 • Contacten op locatie, overleg en aanspreekfuncties betreffende de opdrachtgever;
 • Intermediaire functie / overdragen informaties tussen opdrachtgever en rayonleider;
 • Kwalitatieve uitvoering;
 • Aanleveren van basisplanning;
 • Functioneel leidinggeven aan en motiveren van medewerkers;
 • De praktijkopleiding van de medewerkers;
 • Uitvoering van werkzaamheden;
 • Het fungeren als direct aanspreekpunt voor de rayonleider en de klantorganisatie;
 • Beheren van de ter beschikking gestelde materialen en middelen.

Organisatiecultuur en werkwijze

Prodigy Security receptiediensten draagt partnership, klantgerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. De continuïteit van de bezetting wordt gewaarborgd door goede communicatie, collegialiteit en een klantgericht verantwoordelijkheidsgevoel.

Van de receptionisten/telefonisten van Prodigy Security receptiediensten mag de opdrachtgever een professionele inzet en een klantgerichte houding verwachten. De medewerkers beschikken minimaal over een MBO-diploma en hebben de basiscursus receptioniste/telefoniste afgerond. Ze hebben een positieve uitstraling en zijn:

 • Hulpvaardig en representatief;
 • Direct en flexibel inzetbaar;
 • Bekend met de telefoonetiquette;
 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • In staat lichte administratieve vaardigheden uit te voeren.

De door Prodigy Security receptiediensten geselecteerde medewerkers worden allereerst aan de opdrachtgever voorgesteld. Een schets van hun arbeidsverleden omlijst deze ontmoeting. Pas wanneer de opdrachtgever instemt met de voordracht, wordt de inwerkprocedure in gang gezet. Wanneer dit alles naar tevredenheid van de opdrachtgever verloopt, wordt de tewerkstelling geëffectueerd.

Prodigy Security receptiediensten garandeert voldoende personele capaciteit om bijvoorbeeld uitval vanwege ziekte, verloop en verlof op te vangen. Vervanging gebeurt altijd met gekwalificeerde medewerkers die al zijn ingewerkt. Schommelingen in de personele invulling worden zo veel mogelijk vermeden.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

error: Content is protected !!