• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Gebroken-glas

Security Quick Scan (risicoanalyse)

Om een optimaal beveiligingsconcept te realiseren op de locatie maakt een team van specialisten op beveiligingsgebied een Security Quick Scan aan de hand van een risico-inventarisatie.

De Security Quick Scan kent de volgende onderdelen:

Vaststellen security-organisatie.
Prodigy Security brengt in deze fase de (security-)organisatie in beeld. Daarnaast wordt vastgesteld in hoeverre het beveiligingsbeleid draagvlak geniet binnen de organisatie (cultuur- en kennisaspect).

Inventarisatie organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.
Prodigy Security stelt vast welke organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen zijn genomen. Dit vindt plaats door middel van interviews en observatie ter plaatse.

Vaststellen gebiedsindeling.
Prodigy Security deelt het gebied in volgens drie te onderscheiden classificaties:

  • Observatiegebied;
  • Beveiligd gebied;
  • Vitaal gebied.

Maatregelen afzetten tegen scenario’s.

Prodigy Security spiegelt bovenstaande maatregelen (van organisatorische, bouwkundige en elektronische aard) aan risicoscenario’s, om vast te kunnen stellen of de genomen maatregelen een afdoende beheersbare situatie opleveren.

Relevante security-beheerselementen.
Met betrekking tot de interne relaties vindt toetsing plaats bij de technische dienst, facilitaire dienst, beveiliging, receptie en bij P&O.

Documentenbeheer en clear desk policy.
Op basis van de (gewenste) richtlijnen voor documentenbeheer en ‘clear desk’ stelt Prodigy Security vast in hoeverre deze richtlijnen worden nageleefd en gehandhaafd.

Rapportage Security Quick Scan
Het rapport dat naar aanleiding van Security Quick Scan wordt opgesteld, dient als leidraad voor het aanleggen van noodzakelijke structuren en voor het zetten van de logische stappen. Het rapport geeft bovendien inzicht in de huidige bouwkundige, elektronische en organisatorische stand van zaken in het bedrijf in relatie tot de veiligheidsaspecten.

Voorbereiding op de Security Quick Scan
Prodigy Security verzoekt enkele voorbereidingen te treffen alvorens de Security Quick Scan te laten plaatsvinden. De data voor het maken van de scan worden in overleg vastgesteld. Tot de voorbereidingen behoren:

  1. Inventariseren en verzamelen van informatie over beleidsverklaringen en beleidsplannen die betrekking hebben op security;
  2. Ter beschikking stellen van plattegronden van het gebouw (indien mogelijk op A4-formaat);
  3. Ter beschikking stellen van een organogram van de organisatie met daarop aangegeven de rapportagelijnen voor de  security-aangelegenheden (indien voorhanden);
  4. Een afspraak maken met een aantal functionarissen in de organisatie die functioneel betrokken zijn bij de beveiliging (bijvoorbeeld hoofd technische dienst, hoofd facilitaire dienst, receptionist(e), hoofd P&O) ten behoeve van een individueel interview (ongeveer 45 minuten) tijdens de dagen waarop het onderzoek plaatsvindt;
  5. De organisatie op de hoogte stellen dat er op de afgesproken dagen een onderzoek plaatsvindt.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

error: Content is protected !!