• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Beveiligingscamera

Prodigy Security

vacature button

Prodigy Security is op 1 januari 2003 opgericht en heeft een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties, artikel 3), onder nummer ND 1586. Prodigy Security is als enigste beveiligingsorganisatie in Tilburg in het bezit van het Keurmerk Beveiliging. Prodigy Security is lid van de VEB, Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven.

Over ons

Prodigy Security is een gecertificeerde middelgrote, landelijk opererende allround dienstverlener in de beveiligingsmarkt en biedt een uitgebreid en compleet pakket aan beveiligingsdiensten, receptiediensten en services. Prodigy Security streeft naar continue optimalisering van haar dienstverlening en organisatie. Aan dit streven liggen een weloverwogen missie en visie ten grondslag.

Onze missie

Prodigy Security is onafhankelijk en professioneel en draagt met goede opgeleide en gemotiveerde medewerkers zorg voor de veiligheid van haar klanten. We zijn ondernemend, klantgericht en servicegericht. Behoud van een goede werksfeer zijn essentiële elementen binnen onze bedrijfsvoering.

Onze visie

In onze visie staat het zorgen voor een veilige werk- en leefomgeving, de mens, centraal. Prodigy Security  biedt hoogwaardige en volledige concepten aan bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Om die hoogwaardige kwaliteit te waarborgen en een stabiele marktpositie te realiseren zijn een innovatieve aanpak en de betrokkenheid van onze medewerkers van cruciaal belang. Op deze manier slaagt Prodigy Security erin zich te onderscheiden als middelgrote totaalaanbieder. Bovendien werkt Prodigy Security daar waar gewenst, samen met betrouwbare partners, zonder haar onafhankelijkheid te verliezen.

Ons doel

Ons doel is het, als pro-actieve middelgrote beveiligingsorganisatie, een 24/7 veilige werk- en leefomgeving te creëren voor mens en organisatie.

Screening, legitimatie en antecedentenonderzoek

Screening

Voordat een beveiliger een arbeidscontract wordt aangeboden, laat Prodigy Security de kandidaat-beveiliger screenen door de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. Deze handelwijze is in overeenstemming met de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

De screeningprocedure vereist het overleggen van een aantal ondersteunende stukken, zoals een verklaring van onbesproken gedrag en een ECABO-verklaring over de echtheid van de beveiligingsdiploma’s. Aan de hand van deze documenten onderzoekt de politie of de beveiliger is opgenomen in het strafregister.

Bij een blanco strafblad wordt het legitimatiebewijs afgegeven. De politie verstrekt geen legitimatie als sprake is van een bezwaarlijk antecedent. In dat geval sluit Prodigy Security geen arbeidsovereenkomst af, met de betreffende kandidaat.

Prodigy Security draagt ook zorg voor de wettelijke vervolgscreenings. Ook als incidenten of vermeende onregelmatigheden daar aanleiding toe geven, laat Prodigy Security een herscreening uitvoeren. Dat gebeurt in de meeste gevallen in overleg. Uiteraard vindt dan ook een terugkoppeling over de bevindingen plaats.

Legitimatie

Alle beveiligers van Prodigy Security, maar ook de leden van het management, zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs met een duidelijke pasfoto. Dit legitimatiebewijs wordt pas verstrekt na een met positief resultaat, doorlopen screening. Dit legitimatiebewijs vermeldt naam, handtekening van de eindverantwoordelijke, een bedrijfsstempel, ND-nummer en het adres met telefoonnummer van Prodigy Security. Het legitimatiebewijs kent een beperkte geldigheidsduur. Bij verlenging treedt opnieuw de screeningsprocedure in werking.

Aanvullend antecedentenonderzoek

Naast de wettelijke screening door afdeling Bijzondere Wetten van de politie, voert Prodigy Security in bepaalde gevallen een aanvullend antecedentenonderzoek uit. Dit gebeurt wanneer de opdrachtgever hierom vraagt of wanneer de aard van de werkzaamheden daar aanleiding toe geeft.

Ten behoeve van het antecedentenonderzoek neemt een functionaris van Prodigy Security enkele interviews af, zowel met de kandidaat-beveiliger als met personen uit zijn/haar omgeving. Daarnaast vindt altijd een referentiecheck plaats op het cv.

De opdrachtgever kan voor het aanvullende antecedentenonderzoek ook een daartoe bevoegd instituut aandragen. In sommige gevallen eist een opdrachtgever een screening door de AIVD. In alle gevallen geeft Prodigy Security gevolg aan zulke verzoeken.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

error: Content is protected !!