• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Beveiliging Bouwplaats door Prodigy Security uit Tilburg

Mobiele surveillance

Prodigy Security beschikt over een afdeling mobiele surveillance. Deze is verantwoordelijk voor mobiele surveillancediensten over de volle breedte van dit specialisme. De surveillance wordt uitgevoerd in uitgaansgebieden, bij tankstations, op industriegebieden en in woonwijken. De wagen voert de naam van Prodigy Security en is herkenbaar als beveiligingsauto en draagt bij aan de preventieve veiligheid.

Surveillancedienst

Aangezien elk bedrijf uniek is, vraagt ook elke surveillanceronde om maatwerk. In overleg met de opdrachtgever zet Prodigy Security een ronde uit en worden duidelijke instructies voor de surveillancedienst opgesteld.

Tot de instructies behoren in ieder geval:

 • Inhoudelijke beschrijving van de ronde;
 • Te nemen maatregelen in diverse situaties;
 • Te waarschuwen personen in geval van een calamiteit.
De nadruk ligt op het voorkomen van indringing en beschadiging aan en diefstal van uw eigendommen.
 • Als het alarm afgaat, gaat de mobiele surveillant snel poolshoogte nemen.
 • Hij/zij schat in wat de ernst van de situatie is en hoe er gehandeld moet worden.
 • Hij/zij helpt vervolgschade voorkomen en regelt bijvoorbeeld dat gebroken ruiten gedicht worden.
 • Eventuele incidenten worden adequaat afgehandeld, zonder dat dit ten koste gaat van het beveiligingsniveau van het object.
 • Per beveiligingsperiode krijgt u een professionele rapportage waarin alle bijzonderheden de revue passeren. Hier vindt u ook de werkzaamheden in terug van de glaszetter, slotenmaker enz.
Elke mobiele surveillant van Prodigy Security heeft zich de volgende basisinstructies eigen gemaakt:
 • Laat weten dat je er bent;
 • Laat zien dat je er ook daadwerkelijk bent;
 • Zorg voor variatie in de uitvoering;
 • Zorg voor onverwachte effecten in de uitvoering;
 • Handel, in geval van onraad, adequaat en professioneel;
 • Zorg dat de basis voor een adequate reactie vooraf is gelegd;
 • Zorg voor een permanente, gegarandeerde aanwezigheid;
 • Zorg voor voldoende back-upmogelijkheden.

De geconstateerde onregelmatigheden worden direct genoteerd in een surveillancerapport. De surveillancedienst laat dit bij de opdrachtgever achter. In urgente gevallen treedt onmiddellijk het alarmeringsprotocol in werking. De contacten verlopen dan via de Particuliere Alarmcentrale . De alarmcentrale opent de communicatielijnen naar de opdrachtgever en coördineert ook de inzet van de interne ‘hulptroepen’. Als de situatie het vereist, stelt de centralist ook externe instanties op de hoogste.

De surveillanten van Prodigy Security begeven zich niet uitsluitend in hun surveillanceauto’s over het terrein. Het geluid van een surveillanceauto draagt immers ver, zeker in de nachtelijke uren, en geeft onverlaten de kans zich te verschuilen, waarna ze alsnog hun voornemen ten uitvoer kunnen brengen. Door de surveillanceronde deels lopend te doen en deels per auto vergroot de surveillant de kans onraad te ontdekken en schade te voorkomen.

Een adequate reactie in gevoelige situaties is altijd een vereiste. De beveiligers van Prodigy Security zijn getraind om met de beschikbare hulpmiddelen een professionele manier op onverwachte situaties in te spelen. Communicatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Ook buiten de surveillanceauto en in gebouwen kan de surveillant altijd een verbinding maken met de alarmcentrale.

Prodigy Security zorgt, op basis van haar surveillance-ervaring, voor een adequaat toezicht, gebaseerd op vaste surveillance-eenheden. De surveillance-eenheden van Prodigy Security bestaan uit goed getraind personeel. De beveiligers voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden en hun competenties passen binnen het opgestelde profiel.

Een surveillance-eenheid van Prodigy Security bestaat uit:

 • Geüniformeerde beveiliger;
 • Surveillanceauto;
 • Communicatiemiddelen;
 • Navigatiesysteem;
 • Solide sleutelkluis;
 • Adequate verlichting;
 • EHBO-koffer.

Tot de taken van de surveillance-eenheid behoren:

 • Surveilleren over en toezicht houden op de openbare weg;
 • Preventief aanwezig zijn;
 • Signaleren van onregelmatigheden en ondernemen van adequate acties (conform instructies);
 • Middels rapportage adviseren teneinde de criminaliteit terug te dringen;
 • Rapporteren van bijzondere gebeurtenissen;
 • Rapportage van ingrijpende en/of bijzondere gebeurtenissen.

Surveillance Controle Systeem

Bij surveillancewerkzaamheden hanteert Prodigy Security indien gewenst, haar Surveillance Controle Systeem. Gebruik van dit controlesysteem maakt een optimale uitvoering van de controleronden mogelijk.

De surveillant gebruikt tijdens zijn/haar ronde een handscanner om zaken te registreren. Via de scanner worden digitale controlepunten of controlebuttons uitgelezen. Een geprogrammeerde button zal na overleg tussen Prodigy Security en de opdrachtgever op één of meerdere plaatsen op de locatie worden geplaatst.

Competenties medewerkers

De kandidaten die we aan u voorstellen bezitten het diploma ‘Algemeen Beveiligingsmedewerker’ en hebben de interne trainingen ‘Beveiligen volgens Prodigy Security’ en ‘Voorkomen indringing, diefstal & beschadiging van eigendommen’ succesvol afgerond.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.